NACT och dess brott mot mänskligheten


Enligt artikeln Elchock – mirakelmetod eller skräckbehandling? i Sydsvenskan (2007-09-23) så är Marco Nobis (f. 1959) en ledande ECT-psykiater. Han leder en rörelse som har behandlat många patienter mot deras uttryckliga vilja med ECT (elchocker av hjärnan, 450 V, 900 mA). ECT orsakar minst minnesförlust beroende på olika mekanismer såsom nervcellsdöd i hjärnbarken beroende på överstimulering, och utjämning av vikterna vid nervcellernas ingångar. Visserligen lär det bildas nervceller i en del av hjärnan kallad hippocampus (viktig för arbetsminnet) efter ECT, men så sker troligen som ett hjärnans självförsvar mot övergrepp även vid andra hjärnskador som t.ex. hjärnskakning.

Vem har rätt att radera en annan människas minne mot hennes vilja? Nervcellsdöden kan även leda till försvagad hjärnkapacitet under resten av livet. Vem har rätt att minska en annan människas hjärnkapacitet mot hennes vilja? Tvångs-ECT motsvaras minst av grov misshandel. Att ge någon ECT mot hennes vilja är ett brott mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Även dömda kriminella har rätt att slippa stympningsstraff p.g.a. deras grymhet och oåterkallerlighet, men de flesta som tvingas till ECT har aldrig begått något brott. Resultatet av irrelevant tvångs-ECT är att framtida ledare från andra etniska grupper eller med en demokratisk ledarstil slås ut. Många kreativa personer har under årens lopp fått sina hjärnor förstörda av ECT och vi har troligen p.g.a. detta ett sämre samhälle idag än vi annars skulle haft.

De som oftast kommer att få sina hjärnor skadade av ECT är de som vänder sig till den medicinska vetenskapen i god tro men luras och förråds av samhället som det är nu. Det är inte alls så som ECT-psykiatrerna lögnaktigt hävdar att det är enbart personer som inte äter, inte kommunicerar eller som är konstant agiterade som utsätts för tvångs-ECT. ECT kan leda till hjärnskador -- det kan knappast tvångsdropp (mer än möjligen indirekt p.g.a. posttraumatiskt stressyndrom, men ändå inte mer än ECT). Om någon utsätts för olaga frihetsberövande eller olaga hot om hjärnskadande behandling så inträder nödvärnsrätten -- det innebär att patienten eller andra som känner till brotten har rätt att göra sådant som annars skulle vara lagbrott för att stoppa brotten mot patienten. Nödvärn från patienterna kan tolkas som grund för tvångs-ECT av psykiatrerna.

Marco Nobis är ledare för en nordisk organisation, NACT, som propagerar för ökad användning av ECT. Han är därför troligen mer än någon annan i Sverige ansvarig för det brott mot mänskligheten som omfattande tvångs-ECT innebär.

(SVT/Sydnytt 2009-02-18) ECT kan göra en frisk sjuk och leder till långa vårdtider för en ursprungligen frisk person som råkat hamna i psykiatrin. Det sista innan avbrottet av livet och det första efteråt som den motsvarande gruppvåldtagna och grovt misshandlade ser är en i sammanhanget kränkande plansch i taket från en dödskult. ECT leder till ett rakt streck på EEG (ingen hjärnaktivitet) så man kan säga att man är kortvarigt hjärndöd under ECT -- detta är uppenbarligen riskabelt och knappast hälsobefrämjande.

Marco Nobis säger att man tror att ECT fungerar genom att man skapar "elektriska loopar" i hjärnan som ökar omsättningen av signalsubstanser (främst dopamin), men den vanliga förklaringen är att det är det epileptiska anfallet som gör detta. Marco Nobis försöker säga något om ECT av icke-dominanta hjärnhalvan men överröstas av speakern. ECT kan skada hjärnan -- det är därför man inte vill utsätta den dominanta hjärnhalvan för det, ty det skulle vara uppenbart om en tidigare vältalig patient fick skador på talcentrum. Den icke-dominanta hjärnhalvan är den högra på högerhänta personer. Många patienter vet av egen erfarenhet att ECT är skadligt, men skadorna undersöks som regel inte av sjukvården.
Tvångs-ECT med extra hög strömstyrka eller över frontalloben kan vara en del av en rasistisk/politisk psykiatri. Eftersom tvångs-ECT leder till minnesförlust blir den rättsliga prövningen av tvångsvården i Länsrätten orättvis.

Marco Nobis drabbas av tankestopp under intervjun. Psykiatrerna anser ibland att tankestopp skall behandlas med tvångs-ECT -- men psykiatrin tillämpar mannamån och behandlar samma symptom olika. Tankestoppet inträffar när han skall nämna filmen Gökboet. Filmen Gökboet är inte speciellt kritisk mot ECT, men däremot är boken av Ken Kesey det. Att många kämpar mot tvångs-ECT idag beror dock främst på det otillbörliga övergreppet och de skadliga verkningarna.

Jag anser att tvångs-ECT-psykiatrerna borde ställas inför rätta vid en internationell domstol för brott mot mänskligheten. Efter en rättvis rättegång, i enlighet med Nürnbergrättegångens principer, så kan straffet bli arättning. Även om jag normalt är emot dödsstraff så anser jag det kan användas mot offentliga tjänstemän eller motsvarande som begått brott mot mänskligheten, ty de är skyldiga p.g.a. sin ställning och det finns ingen risk att någon oskyldig döms till döden. Skulle de dö innan rättegångarna så bör hela deras egendomar ändå återkallas även från arvingar och användas som skadestånd till de drabbade och deras anhöriga. Även de avrättade tvångspsykiatrernas inre organ bör doneras till psykiatrins offer, ty dessa har ofta fått sina organ skadade av överdoser av mediciner och extra kraftig ECT. Rättvisa kommer till slut att skipas och det kommer att avskräcka andra från att ägna sig åt brott mot mänskligheten. Resultatet blir ett bättre samhälle p.g.a. att de som annars skulle fått sina hjärnor förstörda av tvångs-ECT nu kan bidra.

Prioritet nummer ett bör vara att tvångs-ECT-psykiatrernas verksamhet stoppas så fort som möjligt -- rättvisan får komma i andra hand. Men liksom psykiatern Radovan Karadžić kommer de till slut att ställas inför rätta även om detta kan komma att ske i en postum utredning, ty det kan dröja länge innan rättvisa skipas i dessa fall.

Jag misstänker alltså att att ECT-psykiatern och ledaren för NACT, nu verksam i Trelleborg, minst sysslar med uppvigling till grov misshandel och grov misshandel samt uppvigling till övergrepp i rättssak samt övergrepp i rättssak.

Givetvis bör polisen snarast stoppa NACT-ledarens troligen brottsliga verksamhet. Polisen informerades redan 2008-12-22 om NACT-ledarens verksamhet, men den, av mig, misstänkte tycks fortfarande vara på fri fot. Vi får hoppas ett internationellt ingripande kan rätta till den nuvarande situationen.

Under 2:a världskriget gjorde USA en propagandafilm Why We Fight #1: Prelude to War (1943) där de bl.a. visade porträtt av Hirohito, Hitler och Mussolini. Då sade speakern: "Minns dessa ansikten, minns dem väl, och om du någonsin träffar dem, tveka inte."

Läs mer om ECT i artiklarna ECT på Discovery Channel, Klockan klämtar för elchocker, ECT-psykiatern Gillis Johansson blåljuger i TV, Öppet brev till ECT-forskare och i Varför inte ECT bör ges mot patientens vilja.
Copyright © 2008-2009 by Mikael O. Bonnier, Lund, Sweden.
Creative Commons License
NACT och dess brott mot mänskligheten by Mikael O. Bonnier is licensed under a Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige License.