ECT-psykiatern Gillis Johansson blåljuger i TV om tvångs-ECT


Enligt artikeln "Ingen stod ut med mamma" i DN (2008-06-07) så uttalar sig ECT-psykiatern Gillis Johansson om den bristande vården för psykossjuka. Det kan låta upplyst men bakom den mysiga fasaden kan en sadist dölja sig. Det finns även en grupp som inte vill utsättas för psykiatrisk vård med tvångsmedicinering och tvångs-ECT och som kanske trodde att dagens psykiatri hade mindre hjärnskadliga behandlingsformer: personer som varken skadat sig själva eller andra men som hamnat i psykiatrin och därefter konverterats till tvångsvård, när de begärt att få lämna kliniken men deras begäran ignorerats. På morgonen samma dag som de skall uppträda i Länsrätten så utsätts de för tvångs-ECT med åtföljande minnesförlust -- resultatet kan bli månader och år i tvångsvård.

I artikeln skriver Malin Nordgren: "Han var med när den antipsykiatriska vågen kom på 1970-talet, då psykospatienternas mammor sågs som orsaken till sjukdomen." (a. a.) Detta är knappast en adekvat beskrivning av den antipsykiatriska rörelsen, och det vet förmodligen Gillis Johansson, som kan vara Malin Nordgrens källa, om, se i stället artikeln Anti-psychiatry på engelska Wikipedia. Jag anser att DN här helt klart har brutit med upplysningstidens ideal och fiskar i grumliga vatten.

Det framträdande i TV det här handlar om är ett inslag i Sydnytt 2009 där han försvarar tvångs-ECT.

SVT/Sydnytt Påstående Kommentar
(SVT/Sydnytt 2009-02-19) Han beklagar att en patient i ett tidigare TV-inslag drabbats av minnesförlust p.g.a. tvångs-ECT. Vidare säger han att det är extremt ovanligt med permanent minnesförlust. Hon borde få så stort skadestånd att psykiatrin inte har råd att ge patienter tvångs-ECT. Det är nog inte så ovanligt med minnesförlust efter ECT. Här handlar det dock om tvångs-ECT -- det är helt oacceptabelt att en patient som vägrat en viss vårdform drabbas av de typiska skadorna för denna. Tvångs-ECT är den yttersta kränkningen, ty det innebär att överheten säger att du inte duger som du är och att de har rätt att förändra dig med tvång. Att tvingas till något som man vet är direkt skadligt för hjärnan måste vara en oerhört traumatisk upplevelse.
Han framställer det som att det endast är mycket svårt deprimerade som utsätts för tvångs-ECT. Han hävdar att det endast är motiverat att använda tvångs-ECT när patienter vägrar att äta, kommunicera eller är ständigt agiterade. Tvångs-ECT används dock även mot patienter som äter, kommunicerar och inte är agiterade. Det är klart: hotas man av tvångs-ECT och sedan utsätts för detta så är det för vem som helst svårt att hålla sig lugn. Utsätt några tvångs-ECT-psykiatrer för tvångs-ECT så får vi se hur de kommer att reagera! Har man tidigare utsatts för tvångsmedicinering utan saklig grund så kan man vilja protestera mot behandlingen och vilja ta sig därifrån. Tvångsmedicinering med stora doser Haldol, Hibernal och Trilafon leder också till biverkningar i form av slöhet m.m. som sedan tas som indikation för tvångs-ECT, speciellt för dem som medicinerades utan att ha någon psykos från början. Eftersom Gillis Johansson är väl förtrogen med den svenska psykiatrin så kan vi helt säkert säga att han ljuger.
Han säger att alternativ till ECT kan vara intravenöst dropp med något antidepressivt medel. Jag tror detta skulle vara ett bättre alternativ. Men även här hycklar han, ty många av dem som utsätts för tvångs-ECT är inte det minsta deprimerade. Skulle de få antidepressiva skulle de troligen bli maniska.
Han säger att dropp skulle vara ett lika stort övergrepp som ECT. Det kan det knappast vara. Eftersom en kunnig patient vet att ECT är skadligt för hjärnan och kommer sätta den rättsliga prövningen i Länsrätten ur spel så blir tvångs-ECT ett oerhört traumatiskt övergrepp. Om patienten är emot ECT men positiv till dropp så är det ju inget övergrepp alls. Det skulle också verka fånigt med dropp på en patient som kan äta, dricka och kommunicera. För att få patienterna under kontroll och bringa dem ur fattning så används tvångs-ECT. Detta vet Gillis Johansson lika bra som dem som drabbats av tvångs-ECT. Stoppa åtminstone hyckleriet!
Han säger att de flesta patienter inte upplever tvångs-ECT som en kränkning efteråt. Detta är lika osannolikt som att en som utsätts för våldtäkt inte skulle anse det som en kränkning efteråt.
Han säger att de flesta patienter som utsatts för tvångs-ECT kommer tillbaka och ber om mer ECT. Detta är också extremt osannolikt, ty ett våldtäktsoffer skulle knappast be om fler våldtäkter. Tvångs-ECT är värre än en våldtäkt eftersom det även leder till direkta hjärnskador (tvångs-ECT = våldtäkt + misshandel). Det är möjligt att självdestruktiva människor ber om ECT, men de behöver nog inte tvingas till ECT för första serien heller. Det kan i och för sig tänkas att patienter blir så svårt hjärnskadade av den första serien tvångs-ECT att de senare inte inser sitt eget bästa. Jag kräver att Gillis Johansson bevisar detta påstående eller tar tillbaka det!
Han säger att ECT har ökat p.g.a. att de nya antidepressiva läkemedlen är mindre effektiva. Detta kanske stämmer delvis, men nu talar han inte om tvångs-ECT. Jag tror även tvångs-ECT har ökat.
Han säger att patienter blir bättre snabbare med ECT. ECT ger en effekt, men minnesförlust och förvirring är inte bättre för patienten, dock leder det till inkomster för ECT-personalen och resten av vårdkedjan som nu lyckats skapa ett mer reguljärt psykfall. Hjärnskadorna p.g.a. ECT gör resten av livet svårare för patienten. Totalt sett är det nog inte lönsamt för samhället att hjärnskada kreativa människor, men det är möjligt att antidemokratiska och förändringsfientliga styrande i samhället tjänar på det. Krisen i den svenska ekonomin kan bero på att vi med tvångs-ECT har hjärnskadat de kreativa svenskar som skulle kunnat komma med konstruktioner som skulle blivit succéer. Ett samhälle som skadar frontalloben och högra hjärnhalvan på ett stort antal kreativa medborgare kommer att få betala ett högt pris för sin dumhet.
 
Läs mer om ECT i artiklarna ECT på Discovery Channel, Klockan klämtar för elchocker, NACT och dess brott mot mänskligheten, Öppet brev till ECT-forskare och i Varför inte ECT bör ges mot patientens vilja.
Copyright © 2009 by Mikael O. Bonnier, Lund, Sweden.
Creative Commons License
ECT-psykiatern Gillis Johansson blåljuger i TV om tvångs-ECT by Mikael O. Bonnier is licensed under a Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige License.